Aanmelden Stichting Aviosim Nederland

Aanmelden Stichting Aviosim Nederland

Aviosim is een stichting en kent geen leden. Wel werft Aviosim actief vrijwilligers die zich onbezoldigd willen inzetten voor de projecten waaraan Aviosim haar medewerking verleent. Vrijwilligers zijn actief bij het opbouwen, onderhouden en exploiteren van diverse vluchtsimulatoren welke werkzaamheden naar eigen inzicht kunnen worden ingepland via de rooster tooling die Aviosim daartoe ter beschikking stelt.

Via onderstaand formulier kunnen geïnteresseerden zich opgeven om Aviosim te ondersteunen in het verwezenlijken van haar doelstellingen. De kandidaat-vrijwilliger begrijpt dat een aanmelding vrijblijvend en behoudens acceptatie van Aviosim is. De kandidaat-vrijwilliger stemt expliciet in met de volgende voorwaarden voor zover een aanstelling als vrijwilliger daadwerkelijk tot stand zou komen:

  • Er komt geen arbeidsovereenkomst tot stand tussen de kandidaat-vrijwilliger en Aviosim;
  • De kandidaat-vrijwilliger werkt onbezoldigd en begrijpt dus dat er geen vergoeding tegenover de inspanningen staat en begrijpt dat Aviosim niet aansprakelijk kan worden gesteld;
  • De kandidaat-vrijwilliger begrijpt dat reiskosten en/of tijd mogelijk en onder voorwaarden aftrekbaar zijn nu Aviosim een erkende ANBI is;
  • De kandidaat-vrijwilliger begrijpt dat iedere vorm van samenwerking vrijblijvend is en zonder inachtneming van een opzegtermijn kan worden beëindigd zonder dat daartoe een motivatie vereist is;
  • De kandidaat-vrijwilliger begrijpt dat deze zich dient te conformeren aan alle voorwaarden van derden-partijen betrokken bij de uitoefening van de taken van Aviosim en dat niet-conform handelen met enige voorwaarde zal leiden tot onmiddellijke beëindiging van de samenwerking.
  • De kandidaat-vrijwilliger begrijpt dat Aviosim de voorwaarden voor de samenwerking zonder aankondiging vooraf kan (doen laten) wijzigen en dat aanvullende voorwaarden schriftelijk gecommuniceerd kunnen worden voor, tijdens of na de samenwerking.