Bestuursverslagen

Home / Bestuursverslagen

Jaarlijks na afloop van het boekjaar en presentatie van de jaarcijfers brengt het bestuur verslag uit. In haar jaarverslag wordt een toelichting op de activiteiten gegeven alsmede een toelichting op de jaarcijfers. U kunt de jaarverslagen hieronder inzien of downloaden. Heeft u naar aanleiding van de verslagen vragen dan kunt u contact opnemen met het bestuur.