Click for English version

 

 

NIEUWSBERICHT

 

Vanaf 1 juni 2022 gaan Stichting Aviosim Nederland en de Vereniging Netherlands 2000 Scenery Design Team (Aviosim en NL-2000) verder als één organisatie: Stichting Aviosim Nederland.

Achtergrond NL-2000
Het NL-2000 team is actief sinds 1998. Een team enthousiaste bouwers in wisselende samenstelling hebben ervoor gezorgd dat het virtuele Nederland, steeds een beetje mooier werd. Tot 2009 hebben de bouwers van NL-2000 dat zonder formele rechtspersoonlijkheid gedaan. In 2009 werd een vereniging opgericht om de belangen van de bouwers te behartigen en om afspraken met professionele gebruikers te kunnen maken.

Het team is achter de schermen druk bezig met de verdere ontwikkeling van de scenery. NL-2000 als “merk” bestaat volgend jaar immers 25 jaar en dat is een mijlpaal waar natuurlijk niemand aan voorbij wil gaan.

Achtergrond Aviosim
Aviosim is als stichting opgericht in 2011. Lange tijd heeft het team van Aviosim de NLR simulator in het Aviodrome operationeel gemaakt en gehouden. In 2018 is Aviosim verhuisd naar het Nederlands Transport Museum. Daar is het team druk bezig met het operationeel maken van de GRACE simulator.

Overlappende belangen
De beide organisaties hebben altijd in elkaars verlengde geopereerd. Een deel van het bestuur in de ene organisatie, maakt ook deel uit van het bestuur van de andere organisatie. Voor NL-2000 werd het steeds duurder om de vereniging aan te houden. Doel was om de donaties aan NL-2000 ten goede te laten komen aan de bouwprojecten van NL-2000. De Vereniging had ook hoge vaste doorlopende kosten (bank, verzekeraars etc.).

Vanuit kostenbesparende overwegingen heeft het bestuur in 2022 aan de leden van NL-2000 het voorstel voorgelegd om NL-2000 als vereniging op te heffen. De software, licentierechten en donatiegelden zouden worden ondergebracht bij Aviosim. Aviosim zou deze voor het team beheren en zal zorg dragen dat donaties altijd ten goede zal komen aan de NL-2000 projecten.

Organisaties zijn per 1 juni 2022 samengevoegd
De gebruiker zal hier niet heel veel van merken. Het team blijft op dezelfde manier doorbouwen. De website van NL-2000 blijft gewoon in de lucht. Aviosim is alleen juridisch eigenaar van NL-2000 geworden. Donaties aan het team zijn nog steeds van harte welkom. Dat kan op dezelfde manier als voorheen: via het donatieformulier op de website (https://www.nl-2000.com/nl/2010/05/doneren-aan-het-nl2000-team/) alleen zie je nu een andere begunstigde:

Aviosim zal de gelden beheren en zorgen dat ze toekomen aan de projecten van NL-2000. Donaties zijn tot op heden gebruikt voor het beschikbaar maken en houden van de downloads, aanschaf van bijvoorbeeld een NAS met SSD opslag waarop bouwers hun projecten konden releasen etc. Donaties aan NL-2000 zullen ook nu aan die doelen toekomen. Daartoe is een aparte IBAN beschikbaar zodat gelden en donaties van NL-2000 niet door gelden en donaties van Aviosim gaan lopen.

Technische support van NL-2000 verloopt via het forum
Je kunt via het forum contact opnemen met het team van NL-2000. Veel vragen zijn daar al gesteld en beantwoord. Staat jouw vraag er niet tussen? Maak een nieuw topic aan en dan zal één van de bouwers proberen je vraag te beantwoorden als de community daar niet in slaagt.

Aviosim is een algemeen nut beogende instelling
Giften aan NL-2000 zijn nu dus aftrekbaar van de belasting (onder voorwaarden). Jaarlijks kan een overzicht van donaties worden opgevraagd bij de penningmeester van Aviosim (contactgegevens op www.aviosim.org). De voorwaarden voor aftrekbaarheid zijn terug te lezen op de website van de Belastingdienst. Zonder donatieovereenkomst tussen donateur en ontvanger moeten de totale donaties per organisatie 1% van het verzamelinkomen bedragen alvorens het surplus mag worden afgetrokken van het inkomen.

De organisaties zijn beschikbaar voor vragen
Je kunt natuurlijk altijd contact met ons opnemen. De eenvoudigste manier is het contactformulier op www.aviosim.org invullen. We zijn altijd beschikbaar om vragen te beantwoorden.

 

NL-2000 
Guido van Wijngaarden, voorzitter
Ton Bionda, secretaris
Damiën van der Aart, penningmeester

Aviosim Nederland
Ron van Houten, voorzitter
Ritchie Eestermans, secretaris
Damiën van der Aart, penningmeester
Guido van Wijngaarden, bestuurslid

Skip to content