Ons bestuur

Het bestuur van Aviosim Nederland bestaat uit vier bestuursleden. Wil je contact opnemen met één van hen? Druk op de foto en gebruik de getoonde contactmogelijkheden.

Governance Code Cultuur

Het bestuur van de stichting komt met enige regelmaat in reguliere of bijzondere zitting bijeen. De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd. 

Aviosim Nederland heeft zichzelf de inspanningsverplichting opgelegd om de Governance Code Cultuur te onderschrijven. Dit brengt met zich mee dat bestuursleden nooit meebesluiten als ze een persoonlijk en mogelijk met dat van de stichting tegenstrijdig belang hebben bij een besluit. 

Besluiten worden met gewone meerderheid genomen. 

Skip to content