Van toen naar nu

Van toen naar nu

Aviosim in vogelvlucht

Het begin
Het zal rond 2002 geweest zijn dat er een samenwerkingsverband is ontstaan tussen het NLR en NL2000. Het NLR had destijds de wens om de NL2000 scenery te gebruiken in hun RFS simulator. Op een non-profit basis hebben NL2000 en NLR toen samengewerkt aan software voor de eerste releases van NL2000 en de implementatie van delen van NL2000 in de RFS simulator.

Vervangen RFS
Toen bij het NLR de RFS vervangen werd door de Grace is de RFS overgebracht naar het Aviodrome. Onder leiding van NL2000 werd begonnen om de simulator operationeel te maken. Later is hieruit stichting Aviosim ontstaan. Naast de RFS kwam ook de F104 naar het Aviodrome en werd er gewerkt aan een nieuwe 737-800 simulator. Ruim 13 jaar hebben de bezoekers van Aviodrome op een leuke manier kunnen beleven hoe het is om eventjes piloot te zijn.

Verhuizing
Aviosim is in 2018 op zoek gegaan naar een andere locatie die beter aansloot op de ambities van Aviosim. Het Nederlands Transport Museum  in Nieuw-Vennep (NTM) blijkt hier aan te voldoen en dat is nu dan ook de vaste locatie van Aviosim. Rond diezelfde tijd nam stichting behoud erfgoed NLR contact met Aviosim op voor het redden van de Grace. Het gebouw waar de Grace in stond moest worden gesloopt en er was geen nieuwe bestemming voor de simulator. De enige optie om de Grace te redden was om alles binnen een paar weken uit het gebouw te halen en naar een andere locatie te brengen. Het bestuur van Aviosim heeft direct aangeboden om te helpen en heeft uiteindelijk de projectleiding op zich genomen. Mede dankzij de expertise van Aviosim en de inzet van vele vrijwilligers is het gelukt om de Grace heelhuids over te brengen naar het NTM.

Wederopbouw
In het NTM is direct na het transport van de simulator begonnen met de wederopbouw. Een professionele flightsimulator sluit je niet zomaar even aan en Aviosim is er dan ook meer dan een jaar mee bezig geweest. Door Corona was ook Aviosim genoodzaakt om alle projecten maandenlang stil te leggen. Desondanks is er goed nieuws want het is zaterdag 5 september 2020 gelukt om een eerste test vlucht te maken in deze mooie simulator. Het was heel bijzonder om de cockpit tot leven te zien komen en de tegendruk op het stuur te voelen.

De komende periode zal gebruikt worden om de wederopbouw af te ronden en de simulator stabiel en storingsvrij te krijgen. Corona is nog niet weg, dus Aviosim kan ook de komende periode alleen met kleine groepen aan de Grace werken. Daarom zal er soms een beroep gedaan worden op het geduld van mensen die graag willen komen kijken. We zullen zoveel mogelijk ons best doen om iedereen de gelegenheid te geven om de Grace te komen bekijken.

Leave a Reply

Your email address will not be published.